Multidesk.be » Woordenboek » PL/SQL

PL/SQL
Trefwoorden: Oracle, SQL, procedure, condities PL/SQL staat voor Procedural Language/Structured Query Language en werd ontwikkeld door Oracle als uitbreiding op SQL. Het voordeel van PL/SQL ten opzichte van standaard SQL is dat PL/SQL toelaat om zaken als variabelen, if-statements, loops, foutafhandeling en objecten te gebruiken. PL/SQL laat de ontwikkelaar toe om bepaalde blokken code, die herhaaldelijk voorkomen, te groeperen in stored procedures, welke op hun beurt zelf procedures, functies etc. kunnen bevatten.

PL/SQL-code kan in principe uit drie grote blokken bestaan, waarvan er één altijd voorkomt (verplicht):
 • DECLARE (declaratie van variabelen)
 • BEGIN (de eigenlijke logica)
 • EXCEPTION (foutafhandeling)


Code dient tot slot altijd afgesloten te worden met END. Hieronder tref je een kort voorbeeld aan:

CODE
 1. /* Voorbeeld van een PL/SQL-code
 2. Commentaar kan gespreid worden over meerdere lijnen. */
 3. DECLARE
 4.         aantal NUMBER(2);
 5.         helloWorld VARCHAR2(12) := 'Hello world';
 6.         aantal_te_laag EXCEPTION;
 7. BEGIN
 8.         SELECT COUNT(*) INTO aantal FROM tabel WHERE zin = '';
 9.         DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(aantal);
 10.        
 11.         -- Voorbeeld exception
 12.         IF aantal < 10
 13.         THEN
 14.                 RAISE aantal_te_laag;
 15.         END IF;
 16. EXCEPTION
 17.         WHEN aantal_te_laag
 18.         THEN
 19.                 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Minder dan 10 records aanwezig!');
 20. END;


Zoals eerder vermeld, is het perfect mogelijk dat er binnen een bepaald blok opnieuw een volledig blok te vinden is. Zo kan je binnen het blok BEGIN opnieuw een sectie DECLARE aanmaken.

Wanneer je meerdere exceptions wil kunnen raisen, volstaat het om deze eenvoudigweg onder elkaar op te noemen. Indien je wil testen op een niet-nader gespecificeerde exception, kan je WHEN OTHERS gebruiken (in plaats van WHEN exception_naam).
Deze verklaring werd opgesteld door Martijn op woensdag 26 september 2007 om 21:25 en werd in tussentijd reeds 1840 keer opgevraagd.
 • Pagina
 • 1 van 1

Geen reacties gevonden
Er werden nog geen reacties bij deze verklaring geplaatst. Indien je denkt iets te kunnen toevoegen aan deze verklaring, kan je zelf een reactie schrijven via de koppeling Plaats een reactie bij deze verklaring hieronder.