Multidesk.be » Woordenboek » ACID

ACID
Trefwoorden: database, transactie, zekerheid, query Bij databases wordt vaak de term ACID gebruikt wanneer men het heeft over transacties. ACID is een afkorting die staat voor Atomic, Consistency, Isolation, Durability en beschrijft in principe waaraan een transactie zou moeten voldoen. Als voorbeeld nemen we als transactie het overschrijven van een bedrag van rekening A naar rekening B.

Verschillende onderdelen
De vier delen van ACID hebben elk een duidelijke betekenis.

  • Atomic (of atomair): de garantie dat alle onderdelen van eenzelfde transactie ofwel falen ofwel lukken. In ons voorbeeld is de transactie atomair als het bedrag ofwel wordt afgeschreven op rekening A en wordt bijgeschreven bij rekening B. Het is niet de bedoeling dat er op rekening A een bedrag wordt afgeschreven, maar dit bedrag op rekening B niet wordt bijgeteld.
  • Consistency (of consistentheid): wanneer een transactie wordt uitgevoerd mag dit enkel gebeuren indien de database in een geldige staat verkeert en het resultaat van de transactie moet de database in een geldige staat houden. In ons voorbeeld kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een rekening slechts voor een beperkt bedrag in het rood kan gaan. Wanneer men bijvoorbeeld 50 euro probeert over te schrijven en men reeds 60 euro onder nul staat, wordt er een regel tegen de consistentheid van de database geschonden en mag de transactie dus niet doorgaan.
  • Isolation (of geïsoleerd): indien er in één transactie iets verkeerd zou lopen, mag dit geen effect hebben op de andere transacties. Een transactie is een set van één of meerdere operaties die onafhankelijk van andere operaties dienen afgehandeld te worden. In ons voorbeeld betekent dit dat, indien iemand 50 euro van rekening A naar rekening B wil overschrijven (wat niet lukt), diezelfde persoon wel 40 euro van rekening A naar rekening C zou moeten kunnen overschrijven (aannemend dat er geen andere regels op de consistenheid geschonden worden).
  • Durability (of duurzaam): eenmaal een transactief effectief gelukt is, dient er gegarandeerd te worden dat deze transactie niet ongedaan gemaakt kan worden. Concreet kan dit gegarandeerd worden door een back-up te nemen van de database. In ons voorbeeld betekent dit dat, eenmaal het bedrag succesvol werd overgeschreven, dit niet ongedaan gemaakt kan worden.


Hoewel ACID vrij logisch kan lijken wanneer je het bovenstaande leest, is het vrij elementair dat deze principes gehandhaafd worden. Zeker in situaties waarbij er meerdere databanken aangesproken dienen te worden (bijvoorbeeld in ons voorbeeld wanneer rekening A en rekening B zich bij twee verschillende banken en zich dus in twee verschillende database bevinden) is dit enorm belangrijk
Deze verklaring werd opgesteld door Martijn op vrijdag 21 september 2007 om 10:40 en werd in tussentijd reeds 1744 keer opgevraagd.
  • Pagina
  • 1 van 1

Geen reacties gevonden
Er werden nog geen reacties bij deze verklaring geplaatst. Indien je denkt iets te kunnen toevoegen aan deze verklaring, kan je zelf een reactie schrijven via de koppeling Plaats een reactie bij deze verklaring hieronder.