Multidesk.be » Woordenboek » XHTML

XHTML
Trefwoorden: XHTML, standaard, XML, syntax, Internet, webpagina, uniform, doctype, XHTML staat voor Extensible HyperText Markup Language en is een technologie die gebruikt kan worden om websites op te stellen. XHTML lijkt sterk op HTML, maar bezit toch enkele significante verschillen. Zo is de taal veel strikter en leunt ze sterker aan bij XML. Hierdoor wordt gepoogd om scheiding van inhoud en opmaak nog eenvoudiger te maken, doordat het door de syntax aangemoedigd wordt. Ook zouden documenten opgesteld in XHTML in principe beter uniform weergegeven moeten worden in alle browsers; eveneens vanwege die striktheid. Doordat XHTML echter sterk aanleunt bij HTML, vergt het niet veel moeite van een ontwikkelaar om de taal onder de knie te krijgen, indien deze ontwikkelaar HTML reeds beheerst.

Het grootste verschil met traditionele HTML is dat XHTML-tags afgesloten moeten worden (net zoals in XML) en dat de tags (en de attributen in de tags) uit kleine letters dienen te bestaan. Indien verschillende tags genest worden, moeten deze eveneens correct worden afgesloten; dit is: in volgorde waarin ze werden geopend. Indien deze regels correct worden toegepast, is het document ook eenvoudiger well formed te maken; waardoor het in theorie in alle browsers op een uniforme manier kan worden weergegeven.

Vanwege compabiliteitsredenen worden XHTML-documenten vaak verstuurd met het mime-type text/html, hoewel dit eigenlijk application/xhtml+xml hoort te zijn. Enkele browsers ondersteunen dit laatste mime-type echter niet. Het versturen van XHTML-documenten met het mime-type dat gebruikt wordt bij gewone HTML-documenten heeft echter ook nadelen. Zo kan het XHTML-document behandeld worden als een HTML-document, wat niet correct is. In latere versies dan de XHTML 1.0-standaard, is de mogelijkheid om inhoud met het mime-type text/html aan te bieden ook verwijderd. Vanaf versie 1.1 zal je documenten (volgens de standaard) dus moeten aanbieden met het mime-type application/xhtml+xml.

Eveneens voor compabiliteitsredenen heeft XHTML 1.0 drie versies:
  • XHTML 1.0 Strict; de meest strikte vorm van de XHTML 1.0-standaard.
  • XHTML 1.0 Transitional; een vorm van de XHTML 1.0-standaard die toelaat om sommige verwijderde elementen uit de strict-variant nog te gebruiken. Voorbeelden van die elementen zijn de center- en de applet-tag.
  • XHTML 1.0 Frameset; een versie die ontwikkeld is voor zogenaamde framesets. Deze versie laat de ontwikkelaar toe frames te gebruiken.


De keuze voor welke versie de ontwikkelaar net opteert, kan kenbaar gemaakt worden via het zogenaamde doctype.
Deze verklaring werd opgesteld door Martijn op vrijdag 28 januari 2005 om 17:29 en werd in tussentijd reeds 2174 keer opgevraagd.
  • Pagina
  • 1 van 1

Geen reacties gevonden
Er werden nog geen reacties bij deze verklaring geplaatst. Indien je denkt iets te kunnen toevoegen aan deze verklaring, kan je zelf een reactie schrijven via de koppeling Plaats een reactie bij deze verklaring hieronder.