Multidesk.be » Woordenboek » IP adres

IP adres
Trefwoorden: IP klasse, CIDR, IPv4, IPv6 Een IP (Internet Protocol) adres is een adres dat bij netwerken wordt gebruikt om een apparaat (bijvoorbeeld een computer of een printer) uniek te identificeren. Een IP-adres kan worden voorgesteld als bijvoorbeeld 210.143.23.87; vier delen die telkens gescheiden worden door een punt.

Een digitaal systeem rekent echter intern met het binaire talstelsel. Het 210.143.23.87 wordt daardoor verwerkt als 11010010.10001111.00010111.01010111.

Wederom zien we vier delen die gescheiden worden door een punt. Een deel op zich wordt een octet genoemd, daar elk deel uit acht cijfers bestaat. Een IP adres in binaire vorm bestaat dus uit vier octetten die telkens gescheiden worden door een punt. In het totaal heb je dus 32 verschillende mogelijkheden (8 karakters per octet * 4 octetten).

Een binair getal kan twee waarden hebben, 0 of 1. Dit zorgt er voor dat er in elk octet 28 (uitgerekend is dat 256) mogelijkheden kunnen voorkomen. Binaire telling begint vanaf het getal 0, dus kan elk octet een waarde krijgen tussen 0 en 255. Indien je deze logica toepast op elk octet, bekom je 232 mogelijkheden. Indien we dat getal voluit schrijven in het decimale talstelsel, komen we uit op 4 294 967 296; meer dan 4 miljard adressen.

Vier biljoen adressen lijkt misschien veel, maar de dag van vandaag dreigt er een tekort aan beschikbare IP adressen (IP versie 4 adressen of IPv4 adressen, waarover later meer). Ook is het zo dat niet alle adressen gebruikt kunnen worden. Zo is het adres 0.0.0.0 gereserveerd voor het standaard netwerkadres, mag het adres 127.0.0.1 ook nooit gebruikt worden om een apparaat te identificeren en wordt het adres 255.255.255.255 gebruikt voor broadcasts (berichten die naar alle apparaten worden gestuurd). Elk IP adres bestaat uit een netwerkgedeelte en een hostgedeelte. Het netwerkgedeelte dient om de locatie van het netwerk te kunnen bepalen, terwijl het hostgedeelte dient om een specifiek apparaat te identificeren. Het eerste en het laatst beschikbare adres kunnen echter nooit toegekend worden aan een apparaat, daar het eerste beschikbare adres altijd als netwerkadres en het laats beschikbare als broadcast adres fungeert.

De meer dan vier biljoen beschikbare mogelijkheden worden onderverdeeld in vijf groepen (classes of klassen genoemd), met daarbij nog enkele speciale gevallen. Hieronder een overzicht de vijf grote groepen en de adressen die niet gebruikt mogen worden voor identificatie van een apparaat.

 • 0.0.0.0:
  Het adres 0.0.0.0 is in de praktijk geen adres dat toegekend kan worden aan een apparaat. Dit adres wordt gebruikt om informatie naar het correcte netwerk te sturen. Wanneer een IP adres niet gekend is, kan een router zo worden ingesteld dat de pakketten die naar dit adres gestuurd worden, naar de poort op de router worden gestuurd die ingesteld is als default network. In het kort: het adres 0.0.0.0 is voorbehouden voor routeeractiviteiten.

 • Class A (klasse A):
  Adressen uit de klasse A worden toegekend aan instanties met zeer grote netwerken. IP adressen waarbij het eerste octet een waarde heeft tussen 1 en 126 worden geklasseerd als klasse A adressen. De overige drie octetten kunnen worden gebruikt als hostgedeelte. Dit betekent dat we 224-2 (of 16 777 214) apparaten kunnen voorzien van een IP adres per klasse A-subnet. In het totaal krijgen we dus 231 (of 2 147 483 648) unieke adressen. Klasse A adressen beslaan dus de helft van alle beschikbare IP adressen.

  Een voorbeeld van een klasse A adres is 113.64.23.156. Hierbij is 113 het subnetgedeelte, terwijl 64.23.156 het host-gedeelte is.

 • 127.0.0.1:
  Het adres 127.0.0.1 is een IP adres dat gekend staat onder de term loopback adres. Het loopback adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om te testen of een netwerkkaart nog functioneert. Indien je pakketten naar dit adres stuurt, zullen ze altijd naar de lokale netwerkaart verzonden worden en in principe dus nooit het apparaat verlaten.

 • Class B (klasse B):
  Adressen uit de klasse B worden gebruikt voor middelgrote netwerken. In de klasse B vinden we IP adressen terug waarbij het eerste octet een waarde heeft tussen 128 en 191. De laatste twee octetten worden gebruikt als hostgedeelte. Hierdoor krijgen we 214 (of 16 384) netwerken die elk 216-2 (of 65 534) apparaten kunnen bevatten. Hierdoor krijgen we 230 (of 1 073 741 824) verschillende IP adressen.

  Een voorbeeld van een klasse B adres is 165.64.23.156. Hierbij is 165.64 het subnetgedeelte, terwijl 23.156 het host-gedeelte is.

 • Class C (klasse C):
  Adressen uit de klasse C worden gebruikt voor kleine netwerken, bijvoorbeeld netwerken bij je thuis. In klasse C kunnen we het grootste aantal netwerken van hosts voorzien. Het aantal hosts is echter wel relatief klein, hierover zo dadelijk meer. In de klasse C vinden we IP adressen terug waarbij het eerste octet een waarde heeft tussen 192 en 223. Enkel het laatste octet wordt gebruikt als hostgedeelte. Hierdoor krijgen we 221 (of 2 097 152) netwerken die elk 28-2 (of 254) apparaten kunnen bevatten. Hierdoor krijgen we 229 (of 536 870 912) verschillende IP adressen.

  Een voorbeeld van een klasse C adres is 192.64.23.156. Hierbij is 192.64.23 het subnetgedeelte, terwijl 156 het host-gedeelte is.

 • Class D (klasse D):
  Adressen uit de klasse D zijn multicast adressen. Klasse D adressen verschillen van de adressen uit klasse A, B en C in die zin dat de eerste drie bits altijd 1 zijn en de vierde bit altijd de waarde 0 draagt. De 28 resterende bits worden gebruikt te bepalen naar welke computers de multicast gestuurd dient te worden. Klasse D bevat in het totaal 228 (of 268 435 456) verschillende IP adressen.

  Een voorbeeld van een klasse D adres is 224.64.23.156. Hierbij is 224 het subnetgedeelte, terwijl 64.23.156 het host-gedeelte is.

 • Class E (klasse E):
  Adressen uit de klasse E zijn gereserveerd. Deze adressen mogen niet gebruikt worden om verkeer te genereren over het Internet, aangezien dit niet correct zal functioneren. IP adressen uit de klasse E worden door sommigen gebruikt om zaken uit te testen. Klasse E adressen verschillen eveneens van de adressen uit klasse A, B en C in die zin dat de eerste vier bits altijd de waarde 1 krijgen. De 28 resterende bits worden gebruikt te bepalen naar welke computers de multicast gestuurd dient te worden. Klasse E bevat in het totaal 228 (of 268 435 456) verschillende IP adressen.

  Een voorbeeld van een klasse E adres is 240.64.23.156. Hierbij is 240 het subnetgedeelte, terwijl 64.23.156 het host-gedeelte is.

 • 255.255.255.255:
  Het adres 255.255.255.255 is een IP adres dat gebruikt wordt om berichten te broadcasten (naar alle apparaten in het netwerk zenden). Vanzelfsprekend kan dit adres ook niet gebruikt worden om 1 apparaat te identificeren.


In klasse A, B en C is er een range die niet gebruikt hoort te worden op het Internet, maar enkel in lokale netwerken. In de onderstaande tabel kan je een overzicht vinden van deze ranges.

KlasseEerste adresLaatste adres
A10.0.0.010.255.255.255
B172.16.0.0172.31.255.255
C192.168.0.0192.168.255.255

De dag van vandaag wordt er minder en minder rekening gehouden met de verschillende klassen van IP adressen. De reden hiervoor is dat er een schaarste is ontstaan aan IP-adressen en dat men CIDR (Classless Inter-Domain Routing) gebruikt om IP's uit te delen. In het kort komt de technologie hierop neer: men kan een IP adres gebruiken met een subnetmasker dat normaal in een andere klasse voorkomt. Zo kan het IP adres 16.64.23.156 gebruikt worden in combinatie met het subnetmasker 255.255.255.0, terwijl je normaal gezien het subnetmasker 255.0.0.0 zou verwachten.

Deze technologie blijkt echter de noodzaak aan extra adresruimte niet te kunnen voldoen. Om aan de extra vraag tegemoet te komen, is IPv6 (IP versie 6) in gebruik genomen. Met een IPv6 adres is het mogelijk om 128 bits (in plaats van 32 bits) te gebruiken, waardoor we 2128 (reken maar uit...) adressen verkrijgen. Een groot verschil van IPv6 (ten opzichte van IPv4) is dat men hexadecimale karakters kan gebruiken. De verschillende groepjes van hexadecimale karakters (elk 16 bits groot) worden gescheiden door een dubbelpunt. Het is zo dat een groep die meerdere opeenvolgende nullen bevat, geschreven kan worden in een afgekorte vorm, namelijk 2 dubbele punten na elkaar. Vanzelfsprekend kan dit maar 1 keer gedaan worden, aangezien het niet mogelijk zou zijn te bepalen hoeveel nullen net weggelaten zijn.
Deze verklaring werd opgesteld door Martijn op zondag 30 november 2003 om 19:13 en werd in tussentijd reeds 10118 keer opgevraagd.
 • Pagina
 • 1 van 1

Bericht geplaatst door dragontune op zondag 31 oktober 2004 om 15:21:24.
dragontune's avatar
Multiviteit: 114
Een IP adres wordt als volgt opgebouwd:
4 groepjes van 3 cijfers met een waarde tussen 0 en 255.

xxx.xxx.xxx.xxx is de weergave die meestal wordt gebruikt.
Voorbeelden van een ipadres zijn bijvoorbeeld:

212.113.81.22 (ipadres die verwijst naar website "gazet van antwerpen")
216.239.59.104 (ipadres die verwijst naar website "Google")

Waarom bestaan er nu IPadressen? Alle website's gaan schuil achter een ipadres. Ipadressen worden toegekend aan servers waarop website's draaien. Maar omdat het voor mensen niet gemakkelijk is om IP-adressen te onthouden van een of andere favoriete website, wordt er aan dit nummer een naam gekoppeld. Op die manier kunnen mensen gemakkelijk www.google.be intypen in plaats van 216.239.59.104. Zo worden heel wat misverstanden vermeden, want een fout nummertje geeft een foutmelding of een andere website als resultaat.


Bericht geplaatst door een gast op zaterdag 10 januari 2009 om 16:05:17.

Dixit

Indien we dat getal voluit schrijven in het decimale talstelsel, komen we uit op 4 294 967 296; meer dan 4 biljoen adressen. Vier biljoen adressen lijkt misschien veel, maar de dag van vandaag dreigt er een tekort aan beschikbare IP adressen (IP versie 4 adressen of IPv4 adressen, waarover later meer).


Er zijn niet meer dan 4 biljoen adressen maar meer dan 4 miljard IPv4 adressen.
Volgens mij een vertalingsfoutje uit het engels waar 'a billion' inderdaad een miljard is.

1 miljard = 1 000 000 000
1 biljoen = 1 000 000 000 000; dus 1 000 miljard, wat een redelijk groot verschil is.

Ik weet dat dit een reactie op een oude post is, maar juist is juist, niet?

Opmerking van de crew

Klopt als een bus, voor een biljoen ontbreken er nog 3 getallen!
Martijn
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 6.02 % door Gast op zaterdag 10 januari 2009 om 16:06:09.
Bericht geplaatst door een gast op dinsdag 16 februari 2010 om 11:28:49.
ok maar in de langest uitleg , zegt de schrijver dat ip adressen categorie c een eerste octet waarde tussen 192 en 223 bevatten, maaar op t einde van t artikel toont ie de eerste en laatste ip adressen uit elke categorie en daar beginnen alle de ip adressen categorie c met 192??? daarbij wordt ook nog gezegd dat ip adressen in stukjes opgedeeld worden van drie cijfers, maar veel ip adressen bevatten stukken van twee cijfers... waarom?? kunnen julie mij dat uitleggen? want ik begrijp het niet goed en heb er een examen over binnen kort
Bericht geplaatst door een gast op dinsdag 16 februari 2010 om 11:32:33.
heb intussen alles goed nagelezen en mijn vraag eerste vraag zelf kunnen beantwoorden, het gaat om de rangen die enkel voor locale netwerken ... nu de andere vraag dan..
 • Pagina
 • 1 van 1