Multidesk.be » Woordenboek » PHP

PHP
PHP is een scripttaal voor het ontwikkelen van dynamische webpagina's. De taal werd halfweg de jaren '90 ontwikkeld door Rasmus Lerdorf; die destijds voor IBM werkte. PHP was origineel niet meer dan een groep van CGI-Perl scripts. Dat is de reden waarom de syntax van de taal zoveel gelijkenissen vertoonde met die van Perl. Ook zij die gewend zijn om in C te programmeren, zijn doorgaans snel weg met PHP.

Voorbeeld PHP code
Deze code zal de tekst Hallo bezoeker! outputten:

CODE
  1. <?php
  2.  
  3. echo "Hallo bezoeker!";
  4.  
  5. ?>


Het is mogelijk om HTML-tags en PHP code te combineren in een PHP-bestand. Dit laat toe om zeer krachtige en dynamische pagina's te ontwikkelen. De PHP-code dient echter altijd tussen zogenaamde PHP-tags te staan. De openingstag is <?php (of verkort soms <?), de sluittag ?>.

Initieel stond PHP voor Personal Home Page; eind de jaren '90 werd de parser volledig herschreven, waarna PHP versie 3 geboren werd. Vanaf PHP 3 staat PHP voor Hypertext Preprocessor.

Rond de millenniumwisseling werden de kernbestanden van PHP nogmaals herschreven, waardoor de Zend Engine geboren werd. Zend is sindsdien de naam van de engine en het IsraŽlische bedrijf achter PHP. Enkele jaren later werd een nieuwe versie (5) van PHP geÔntroduceerd die steunde op een sterk verbeterde Zend engine.

Aangezien PHP gebruikt wordt om dynamisch pagina's te genereren, is er een webserver nodig. Doorgaans wordt hiervoor de Apache HTTPD server gebruikt, maar ook Microsoft's Internet Information Services (IIS) volstaat; net als de meeste andere webservers. Het is echter ook mogelijk om PHP aan te sturen vanaf de command line en zo bepaalde scripts uit te voeren.

PHP kan op vrijwel elk gangbaar platform (Microsoft Windows, verschillende Linux distro's, Mac OS X, gedraaid worden en wordt frequent geŁpdated.

PHP laat eveneens toe om relatief eenvoudig databases te gebruiken. De meest populaire database voor PHP is ongetwijfeld MySQL; maar ook SQLite en PostgreSQL worden vaak gebruikt. Het is zelfs mogelijk om Access databases te gebruiken, al gebeurt dat (vanwege hoofdzakelijk performantieredenen) minder frequent.

Documentatie over PHP en de functies kan je, al dan niet in het Nederlands, terugvinden op PHP.net.
Deze verklaring werd opgesteld door Martijn op dinsdag 3 augustus 2004 om 20:54 en werd in tussentijd reeds 6801 keer opgevraagd.
  • Pagina
  • 1 van 1

Geen reacties gevonden
Er werden nog geen reacties bij deze verklaring geplaatst. Indien je denkt iets te kunnen toevoegen aan deze verklaring, kan je zelf een reactie schrijven via de koppeling Plaats een reactie bij deze verklaring hieronder.