Multidesk.be » Forums » .Net » table valued functions in C# (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door erin op maandag 4 december 2006 om 22:17:31.
erin heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 4
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Ziet iemand hier wat er fout loopt??

[SqlFunction(FillRowMethodName="FillRowParkeerTijden", TableDefinition = "Plak nchar, Tijd int")]
public static IEnumerable getParkeerTijden()
{
return ParkeerTijd();
}

public static void FillRowParkeerTijden(object row, out SqlString Plak, out SqlInt32 Tijd)
{
string sRow = (string)row;
string[] sGesplitst = sRow.Split(new char[]{';'});
Plak = (SqlString)(sGesplitst[0]);
Tijd = (SqlInt32)(int.Parse(sGesplitst[1]));
}

waarbij ParkeerTijd(); een List<String> terug geeft met allemaal waarden zoals: "DLT-343;54", "IUY-984;156", ...
(dus een string, met daarin een plak en een aantal minuten, gescheiden door ';').
Als ik dit deploy krijg ik een table valued function in mijn sql server:

set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
go

ALTER FUNCTION [dbo].[getParkeerTijden]()
RETURNS TABLE (
[Plak] [nchar](1) COLLATE Latin1_General_CI_AS NULL,
[Tijd] [int] NULL
) WITH EXECUTE AS CALLER
ASEXTERNAL NAME [project.ParkeerTijden].[project.ParkeerTijden.clsParking].[getParkeerTijden]

Maar als ik dan via een query deze tvf wil uitvoeren:

select *
from getParkeerTijden

krijg ik een lege tabel terug.. (de kolomnamen zijn nochtans wel bekend)
MVG,
Erin
mvg,
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten