Multidesk.be » Forums » Java » Programma voor het tekenen van wisselspanning (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door idStefke30 op woensdag 15 februari 2006 om 13:32:02.
idStefke30 heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 2
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Geachte mensen

Ik heb het volgende programma maar ik zit met een probleem hoe teken ik 3 sinussen die je de volgende parameters kunt instellen: de amplitude, de fase, de periode?
In mijn programma zit nog één klein foutje hoe kan ik de amplitude wijzigen.
Kan je dat in code uitleggen en psuedocode

Dat is mijn programma:

CODE
 1.  
 2.  
 3. import java.awt.*;
 4. import java.applet.*;
 5. import java.awt.event.*;
 6.  
 7. public class Temp001 extends Applet
 8. {
 9.         // Declaratie van de componenten
 10.                
 11.         Label lbl_ampl, lbl_periode, lbl_fase;
 12.         TextField txt_ampl, txt_periode, txt_fase;
 13.         Button btn_start;
 14.        
 15.         // Declaratie van de variabelen
 16.         double dbl_hoek, dbl_hoek_rad,dbl_hoek_sin;
 17.         double dbl_ampl, dbl_periode, dbl_fase;
 18.         int int_teller,int_hoek_sin;
 19.         int xOval,yOval;
 20.         int teller;
 21.        
 22.        
 23.         public void init()
 24.         {
 25.                
 26.                 // Invoer:
 27.                 // - Amplitude: Um
 28.                 // - Periode: T
 29.                 // - Fase: Phase
 30.                
 31.                 // - Componenten maken
 32.                 // - Tekstvakken vullen
 33.                 // - Berekeningen uitvoeren
 34.                 // 1. u = Um.(sin * 2 * PI * f * t + phase)
 35.                
 36.                 //setLayout(null);
 37.         setFont( new Font( "SansSerif", Font.BOLD,14) );
 38.        
 39.                 lbl_ampl = new Label("Amplitude");
 40.                 //lbl_ampl.setBounds ( 50,50,40,20);
 41.                 //lbl_ampl.setBackground(Color.blue);
 42.                
 43.                 lbl_periode = new Label("Periode");
 44.                 //lbl_periode.setBounds ( 50,50,40,20);
 45.                 //lbl_periode.setBackground(Color.blue);       
 46.                
 47.                 lbl_fase = new Label("Phase");
 48.                 //lbl_fase.setBounds ( 50,50,40,20);
 49.                 //lbl_fase.setBackground(Color.blue);
 50.                
 51.                 //invoervakken
 52.                
 53.                 // txt_ampl, txt_periode, txt_Fase;
 54.                
 55.                 txt_ampl = new TextField();
 56.                 //txt_ampl.setBounds ( 50,25,40,20);
 57.                
 58.                 txt_periode = new TextField();
 59.                 //txt_periode.setBounds ( 50,25,40,20);
 60.                
 61.                 txt_fase = new TextField();
 62.                 //txt_fase.setBounds ( 50,25,40,20);
 63.        
 64.                        
 65.                 //knoppen definiëren met actionListener.
 66.                 btn_start = new Button ("Reken");
 67.                 btn_start.setBounds ( 100,25,60,20);
 68.                 btn_start.addActionListener (new KnopRekenHandler());
 69.                
 70.                 add(lbl_ampl);
 71.                 add(txt_ampl);
 72.                 add(lbl_periode);
 73.         add(txt_periode);
 74.                 add(lbl_fase);
 75.                 add(txt_fase);
 76.                 add(btn_start);
 77.         }
 78.        
 79.         public void paint(Graphics g)
 80.         {
 81.                    
 82.              g.drawLine(10,100,10,590);
 83.         g.drawLine(10,300,790,300);
 84.         
 85.              if (teller == 1)
 86.              {
 87.                   
 88.                   for(int i = 0; i < 580; i++)
 89.                   {
 90.                        // Cirkelfrequentie
 91.                                 double w = 6.28 * dbl_fase;
 92.                                 double hoek_rad = w * (Math.PI / 180);
 93.                                 double hsin;
 94.                                 int hsin_int;
 95.                                
 96.                                
 97.                                 // double xy = (int) Math.Round()
 98.                                 // cor = (int)
 99.                         
 100.                        hsin = Math.round(200 * Math.sin(hoek_rad + (i * 2 * Math.PI / 580)));
 101.                        hsin_int = (int) hsin;
 102.                        xOval =  (10 + i);
 103.                        yOval =  (300 - hsin_int);
 104.                        g.fillOval(xOval,yOval, 2, 2);
 105.                        teller = 0;
 106.                   //} 
 107.                  
 108.                       for(int j = 0; j < 580; i++)
 109.                       {
 110.                          
 111.                             // double xy = (int) Math.Round()
 112.                                         // cor = (int)
 113.                         
 114.                             hsin = Math.round(200 * Math.sin(hoek_rad + (i * 2 * Math.PI / 580)));
 115.                             hsin_int = (int) hsin;
 116.                             xOval =  (10 + i);
 117.                             yOval =  (300 - hsin_int);
 118.                             g.fillOval(xOval,yOval, 2, 2);
 119.                             teller = 0;
 120.                       }   
 121.                   }
 122.               }
 123.         }
 124.        
 125.         class KnopRekenHandler implements ActionListener
 126.         {
 127.                 public void actionPerformed( ActionEvent e )
 128.                 {
 129.                         String str_hoek;
 130.                         String str_ampl;
 131.                         String str_fase;
 132.                         String str_periode;
 133.                                
 134.                         str_ampl = txt_ampl.getText();
 135.                         dbl_ampl = Double.parseDouble(str_ampl);
 136.                         str_periode = txt_periode.getText();
 137.                         dbl_periode = Double.parseDouble(str_periode);
 138.                         str_fase = txt_fase.getText();
 139.                         dbl_fase = Double.parseDouble(str_periode);
 140.                         teller = 1;
 141.                         repaint();
 142.                 }
 143.         }
 144.        
 145. }
 146.  
 147.  


Kan iemand mij daarin helpen?

 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten