Multidesk.be » Forums » .Net » VB.net databaseprobleem (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door Pieter op woensdag 18 januari 2006 om 17:07:21.
Pieter heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 68
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Ik ben aan het probren om een query in een database te steken en dit met visualbasic express.
De database waarmee ik werk is sql server express.
dit is de de code van de query functie (met dank aan rhapsody)
CODE
 1.   Private dtResults As New DataTable
 2.     Private strConnstring As String
 3.     Private sqcConnection As SqlConnection
 4.     Private sqcCommand As SqlCommand
 5.     Private sdaAdapter As SqlDataAdapter
 6.  
 7.  
 8.     ''' <summary>
 9.     ''' Executes the given SQL statement
 10.     ''' </summary>
 11.     ''' <param name="SQL">SQL statement to execute</param>
 12.     ''' <returns>Datatable containing the results</returns>
 13.     Public Function ExecuteQuery(ByVal SQL As String) As System.Data.DataTable
 14.         Try
 15.             'Connectionstring uit de lokale registry halen
 16.             strConnstring = "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\test.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"
 17.             sqcConnection = New SqlConnection(strConnstring)
 18.             sqcConnection.Open()
 19.             sqcCommand = New SqlCommand(SQL, sqcConnection)
 20.             sdaAdapter = New SqlDataAdapter()
 21.             sdaAdapter.SelectCommand = sqcCommand
 22.             ' Fill the datatable
 23.             dtResults = New DataTable
 24.             dtResults.Locale = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture
 25.             sdaAdapter.Fill(dtResults)
 26.  
 27.             Return dtResults
 28.         Catch ex As Exception
 29.             MessageBox.Show(ex.ToString)
 30.             Return Nothing
 31.         End Try
 32.     End Function
 33.  

En om werkelijk query's in te voeren gebruik ik dan dit(staat inmijn form load)
CODE
 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 2.         Dim SQLstring As String = "insert into vak(vak, prof) Values ('Mathias', 'pieter')"
 3.         ExecuteQuery(SQLstring)
 4.         Dim SQLstring2 As String = "select * from vak"
 5.         ComboBox1.DataSource = ExecuteQuery(SQLstring2)
 6.         ComboBox1.DisplayMember = "vak"
 7.        
 8.     End Sub
 9.  

Het rare is nu als ik mijnapplicatie start staat mij nieuw ingevoegde query er weldgelijk in, maar als ik dan in mijn db kijk staat de rij er niet.
Elke keer als ik mijn programme opnieuw afspeel komt er telkens 1 rij bij tot ik eens in mijn db op refresh klik dan beginnen we weer van voor af aan.
Iemand een id hoe ik dit kan verhelpen???
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten