Multidesk.be » Forums » ASP » Is het mogelijk om via een asp-formulier een access-macro te starten? (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door Bebo op zaterdag 7 januari 2006 om 07:23:09.
Bebo's avatar
Multiviteit: 172
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Ik heb in mijn databank (access 2000 - die ik online probeer te maken) een macro zitten die telkens hij wordt gestart een bepaalde tabel leegmaakt en vervolgens er de resultaten van verschillende querys in plakt.

Het is tot nu toe (en ik heb er lang op gezocht) de enige mannier gebleken om een vervaldagkalender te maken. Het probleem is namelijk dat één record meerdere malen kan terugkomen op basis van criteria die samen - in één query - geen resultaat brengen.^ Reactie #1 geschreven door Martijn op zaterdag 7 januari 2006 om 12:01:06.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Waarom neem je niet gewoon de macrocode uit je acces en plakt deze code vervolgens in een asp pagina? Het is allebei VB hoor, tenzij je ASP.Net gebruikt :).
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #2 geschreven door Bebo op zaterdag 7 januari 2006 om 12:56:01.
Bebo's avatar
Multiviteit: 172
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
hmm, daar had ik nog niet aan gedacht ... thanks, zal dat straks eens proberen
^ Reactie #3 geschreven door Bebo op zondag 8 januari 2006 om 07:00:45.
Bebo's avatar
Multiviteit: 172
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
blijkbaar toch niet zo simpel ...

ADODB.Connection (0x800A0E7C)
Het parameterobject is niet juist gedefinieerd. De informatie is inconsistent of niet volledig.

(bij de eerste lijn van de macro: " DoCmd.OpenTable "tblVervalkalender", acNormal, acEdit")

CODE
 1. <%
 2.  
 3. dim strConn
 4. 'strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\test\vervalkalender.mdb"
 5. strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vervalkalender.mdb")
 6. 'variabelen databankconnectie & query
 7. dim strSQL
 8. dim adoCn
 9. dim DoCmd
 10. dim adoRs
 11.  
 12.  
 13. 'connectie met databank maken
 14. set Docmd = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 15.  
 16.           Docmd.open strConn
 17.  
 18.     DoCmd.OpenTable "tblVervalkalender", acNormal, acEdit
 19.     DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
 20.     DoCmd.RunCommand acCmdDelete
 21.     DoCmd.OpenQuery "qryVervaldag1", acNormal, acEdit
 22.     DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
 23.     DoCmd.RunCommand acCmdCopy
 24.     DoCmd.Close , ""
 25.     DoCmd.OpenTable "tblVervalkalender", acNormal, acEdit
 26.     DoCmd.RunCommand acCmdPasteAppend
 27.     DoCmd.OpenQuery "qryVervaldag2", acNormal, acEdit
 28.     DoCmd.RunCommand acCmdSelectAllRecords
 29.     DoCmd.RunCommand acCmdCopy
 30.     DoCmd.Close , ""
 31.     DoCmd.OpenTable "tblVervalkalender", acNormal, acEdit
 32.     DoCmd.RunCommand acCmdPasteAppend
 33.  
 34.  
 35. %>
 36.  
 37.  
 38. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 39.  
 40. <html>
 41. <head>
 42. <title>test vervalkalender</title>
 43. </head>
 44. <body>
 45.  
 46. test
 47. </body>
 48. </html>
 49.  Bijlage: 85e1f1eb9519609256e3da88d262111f.zip

Opmerking van de crew

Even je code-tag in orde gebracht ;).
Martijn
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 0.13 % door Martijn op zondag 8 januari 2006 om 11:58:30.
^ Reactie #4 geschreven door Martijn op zondag 8 januari 2006 om 11:59:29.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Daar zit inderdaad wel een verschil t.o.v. access. Docommand e.d. zijn access-specifieke commando's. Indien je geen gebruik maakt van sql-queries, moet je de code WEL gaan aanpassen voor ASP-pagina's; aangezien je in ASP-pagina's de formulieren ook zal moeten heraanmaken ;).
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #5 geschreven door Bebo op dinsdag 10 januari 2006 om 00:55:40.
Bebo's avatar
Multiviteit: 172
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
idd

ik heb volgende oplossing (door de macro te herwerken tot sqlopdrachten) & die werkt

CODE
 1.  
 2. <%
 3. dim strConn
 4. dim strSQL
 5. dim strSQL2
 6. dim adoCn
 7. dim adoRs
 8. dim strAgent
 9. dim strDossier
 10. dim strVerval
 11. dim strRest
 12. dim strWat
 13.  
 14. strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("testREA.mdb")
 15.  
 16. set adoCn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 17. set adoRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 18.  
 19. adoCn.Open strConn
 20.  
 21. 'leeg maken
 22.  
 23.         strSQL = "DELETE FROM [tblVervaldagkalender]"
 24.                 adoCn.Execute strSQL
 25.        
 26. 'qry QryBERrd1
 27.   'gegevens opvragen
 28.  
 29.    strSQL="select * from [QryBERrd1]"
 30.  
 31.    set adoRs = adoCn.Execute(strSQL)
 32.         
 33.          Do While Not adoRs.EOF
 34.         
 35.    '& toevoegen
 36.                        strAgent = adoRS("Agent")
 37.                         strDossier = adoRS("Dossier")
 38.                         strVerval = adoRS("Verval")
 39.                         strRest = adoRS("Rest")
 40.                         strWat= adoRS("wat")
 41.         
 42.  
 43.          strSQL2 = "Insert Into [tblVervaldagkalender] (dossier, agent, verval, wat, rest) Values ('" & replace(strDossier,"'","''") & "','" & replace(strAgent,"'","''") & "','" & replace(strVerval,"'","''") & "','" & replace(strWat,"'","''") & "','" & replace(strRest,"'","''") & "')"
 44.          adoCn.Execute strSQL2
 45.                 
 46.          adoRs.MoveNext
 47.    Loop
 48. 'einde
 49.  
 50.  
 51.  
 52. 'qry QryBERrd2
 53.   'gegevens opvragen
 54.  
 55.    strSQL="select * from [QryBERrd2]"
 56.  
 57. enz... voor alle vervaldagen
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 1.47 % door Bebo op dinsdag 10 januari 2006 om 00:56:39.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten