Multidesk.be » Forums » ISP's » Afgewezen door serviceprovider (gesloten - verplaatst)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door Broeke01 op woensdag 28 december 2005 om 20:01:24.
Broeke01 heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 88
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Wij hebben een pc met 4 accounts en Windows XP.
Bij 3 van de 4 kunnen wij gewoon internetten (ADSL van KPN via provider Zonnet). Bij de 4e account lukt dit niet rechtstreeks vanaf het eigen bureaublad.
Het is wel mogelijk om eerst via een andere account de internetverbinding tot stand te brengen en dan via 'afmelden', internetverbinding NIET verbreken en dan op het bureaublad van de 4e account te internetten.
Als je rechtstreeks vanaf de 4e account de ADSL-verbinding tot stand brengt, dan lijkt er niets aan de hand. Dit lukt, maar zodra je iets wilt met internet (via het explorer-icon) dan krijg je deze meldingen:

Uw ADSL-verbinding werkt correct.
U bent terechtgekomen op een ADSL Vangpagina van KPN. Uw ADSL-
verbinding van KPN en uw ADSL modem werken correct.
Het opzetten van de verbinding met uw Serviceprovider is niet gelukt.

De fout is: Afgewezen door uw Serviceprovider

Uw Serviceprovider stuurt een afwijzing op uw inlogverzoek.
Controleer voordat u uw Serviceprovider belt eerst uw inloggegevens.
De juiste inloggegevens kunt u vinden in de welkomstbrief van uw
Serviceprovider. Probeert u dan nogmaals in te loggen. Wanneer het nog
steeds niet lukt, neemt u dan contact op met de helpdesk van uw
Serviceprovider.

Heel raar, want de andere 3 gebruikers hebben geen problemen.
Wat is er toch aan de hand met de 4e account?

Voor alle zekerheid hier nog de HTJ-log van de 4e account:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:59:14, on 28-12-2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\Mixer.exe
C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
C:\WINDOWS\system32\Linksts.exe
C:\WINDOWS\system32\gsicon.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
F:\SONICS~1\SsAAD.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
C:\Zone alarm firewall\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe
D:\Computerhulpen\Hijack This\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: (no name) - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - D:\Computerhulpen\SpywareGuard\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll (file missing)
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISDN Monitor] Linksts.exe W 1024
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] gsicon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\PROGRA~1\NORTON~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] F:\SONICS~1\SsAAD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Zone alarm firewall\ZoneAlarm\zlclient.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {9122D757-5A4F-4768-82C5-B4171D8556A7} (PhotoPickConvert Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/PhtPkMSN.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {A1F2F2CE-06AF-483C-9F12-D3BAA72477D6} (BatchDownloader Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/PhotoSwap/DigWXMSN.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4FB9EA4D-8F01-4D89-85B1-EF98E88A8581}: NameServer = 62.58.50.5 62.58.50.6
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

Graag jullie ideeŽn hierover!

Opmerking van de crew

Even je bericht in de correcte categorie geplaatst.
Martijn
^ Reactie #1 geschreven door Suriv op woensdag 28 december 2005 om 20:07:56.
Suriv's avatar
Multiviteit: 7607
Moderator
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
weet je hoeveel computers of accounts je van je provider mag starten?
^ Reactie #2 geschreven door Sergei op woensdag 28 december 2005 om 20:10:06.
Sergei heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 1378
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
In uw hijackthis log staan geen problemen.

Kontrolleer alle instellingen op de 4de account want XP kan voor elke account verschillende instellingen gebruiken. Ook opletten als je ingelogd blijft en een nieuwe
accoiunt start, dit is wel degelijk een nieuwe sessie.
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 24.77 % door Sergei op woensdag 28 december 2005 om 20:10:42.
Inhoud van dit bericht : (c)2008 Sergei


^ Reactie #3 geschreven door Broeke01 op donderdag 29 december 2005 om 13:01:51.
Broeke01 heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 88
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Wij hebben het probleem opgelost.
Het wachtwoord om op zonnet te komen hoeven wij nooit in te vullen omdat deze onthouden wordt voor alle gebruikers van de computer.
Nu bleek dat deze instelling bij de 4e account veranderd was. Het wachtwoord moest dus apart worden ingevoerd en omdat we dit niet gewend zijn werd er routinematig doorgeklikt. Met als gevolg dat er zonder wachtwoord geen contact tot stand kwam met de provider.
In elk geval bedankt voor jullie reactie!
Het onderwerp kan wat ons betreft worden gesloten.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten