Multidesk.be » Forums » Hardware algemeen » "Test-Aankoop klaagt maatschappijen aan over cd-beveiliging" (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door rObkE op woensdag 31 december 2003 om 17:06:58.
rObkE heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 3765
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid

Dixit

Beveiligde cd's: de platenmaatschappijen moeten hun politiek herzien?

Meer en meer vindt men in de handel muziek-cd's met een beveiliging tegen het kopiëren.
De beveiligingstechnieken kaderen in de strijd tegen piraterij.
Het probleem is echter dat die beveiliging niet alleen verhindert een perfect legale kopie voor persoonlijk gebruik te maken maar er soms ook voor zorgt dat het lezen van de cd onmogelijk wordt op sommige toestellen (computers, autoradio/cd-speler, enz?).
De eerlijke consument is het slachtoffer van een maatregel die uiteindelijk zijn doel mist en in strijd is met de wetgeving op de auteursrechten. Daarom eist Test-Aankoop de stopzetting van deze praktijken en dagvaardt ze de 4 grootste platenfirma's, de marktleiders (Sony, EMI, BMG, Universal Music).

Ontevreden muziekliefhebbers ?
Sinds enkele maanden, stapelen klachten zich op over zogenaamde beveiligde cd's: sommige cd's kunnen gewoonweg niet gelezen worden door bepaalde toestellen of het is onmogelijk om een kopie voor eigen gebruik te maken. Test-Aankoop heeft daaromtrent enkele honderden getuigenissen verzameld. Enkele voorbeelden van cd's die problemen opleveren: "My tribute to the King" van Helmut Lotty (EMI); "Laundry Service" van Shakira (Sony); "1 Giant Leap" van Faithless (BMG); "Greatest Hits" van Björk (Universal), enz...

Reeds in februari 2003 benadrukte Test-Aankoop in een editoriaal dat de beveiliging van audio-cd's niet de juiste aanpak is in de strijd tegen grootschalige piraterij en voorbijgaat aan de meest essentiële gebruiksrechten van consumenten. Test-Aankoop vroeg destijds al een verbod van dergelijke beveiligingstechnieken en drong aan op een tussenkomst van de minister van Economie. Test-Aankoop nam eveneens contact op met vertegenwoordigers van de muzieksector, maar ook zij boden geen oplossing of deden loze beloftes.

De platenmaatschappijen staan niet boven de wet ?
De technische ingrepen die platenfirma's gebruiken in de strijd tegen de piraterij zijn illegaal: zij verhinderen dat een consument van zijn originele cd's een persoonlijke kopie maakt ondanks het feit dat hij daarvoor de rechten betaalde en verkreeg. Dit recht op een persoonlijke kopie wordt immers uitdrukkelijk bepaald door artikel 22 §1, 5° van de wet van 30 juni 1994 met betrekking tot de auteursrechten. De auteur kan reproducties van muziekstukken voor gebruik in familieverband niet verbieden.
Als tegenprestatie voor het toestaan van dat recht op een persoonlijke kopie, heeft de wetgever voorzien in een stelsel van specifieke vergoedingen voor de auteurs. Zowel op de verkoop van toestellen die reproductie mogelijk maken, als op de verkoop van blanco cd's worden daartoe bijdragen geheven. De wetgeving is duidelijk en vermeldingen als "copy controlled" of andere, kunnen hieraan geen afbreuk doen. Test-Aankoop vraagt daarom een tussenkomst van de rechter vermits de rechtsregels door de platenfirma's overtreden worden.

Een einde stellen aan deze praktijken en de platenmaatschappijen verplichten hun politiek te herzien?
Test-Aankoop dagvaardt de 4 grote platenmaatschappijen (Sony, EMI, BMG, Universal Music), voor schending van het elementair recht op de privé-kopie, na een eerdere ingebrekestelling op 20 november van dit jaar. Zij vraagt niet meer dan het stopzetten van de beperkende technische ingrepen.
De "maatschappijen" moeten de piraterij op grote schaal aanpakken in plaats van de consument die te goeder trouw zijn cd koopt.
De vordering wordt voorgelegd aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel met het oog op het verbieden van de praktijken door de platenmaatschappijen.

Test-Aankoop eist op die manier dat de grote platenfirma's hun houding herzien want een cd kopiëren voor privé-gebruik is geen misdrijf. Test-Aankoop stelt tenslotte de vrijwaring van het recht op een privé-kopie voorop in het vooruitzicht van de komende omzetting van de Europese Richtlijn van 22 mei 2001 tot harmonisering van bepaalde aspecten van het auteursrecht in de informatiesamenleving.

Terug

Bron: Test Aankoop
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten