Multidesk.be » Forums » ASP » webpagina openen adv een vooraf bepaalde selectie (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door bamo op woensdag 12 januari 2005 om 17:01:39.
bamo heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 4
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
hallo,

ik weet het nie meer, daarom een kreet om hulp.
bel een online kookboek aan het ontwikkelen.
het gaat als volgd, aan de hand van selecties die hij uit een database haalt zou er een link naar een worddocument of pdf odcument moeten open gaan maar da lukt niet goed. de selectie heb ik klaar gekregen met veel zweten en zoeken maar hoe krijg ik in godsnaam die link naar het desbetreffende document. heb in mijn database een apparte tabel gecreeerd waar de url instaat maar toch lukt het nie
kan iemand mij helpen?
hieronder de code en de link naar de pagina.
ASP
 1.  
 2. <%@ Language = VBScript %>
 3. <%Option Explicit%>
 4. <%Response.Buffer = True%>
 5. <HTML>
 6. <HEAD>
 7. <META NAME=\"GENERATOR\" Content=\"Microsoft Visual Studio 6.0\">
 8. <TITLE></TITLE>
 9. <%
 10. dim  strDataPath, strConnectString, objConnection, strWarmofKoud, strGroep, strTitel, objRS, strSelected, strSQL
 11.  
 12. strWarmofKoud = Request.Form(\"WarmofKoud\")
 13. strGroep = Request.Form(\"Groep\")
 14. strTitel = Request.Form(\"Titel\")
 15.  
 16. \'set connection strings for entire application
 17. strDataPath = server.MapPath(\"kookboek.mdb\")
 18. strConnectString = \"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;\"_
 19.                         + \" Data Source= \" & strDataPath & \";\"_
 20.                         + \" Mode=Share Deny None;User Id=admin;PASSWORD=;\"
 21.                        
 22. if not IsObject(\"ojbConnection\") then
 23.         set objConnection=Server.CreateObject(\"ADODB.Connection\")
 24.         objConnection.ConnectionTimeout = 15
 25.         objConnection.CommandTimeout10
 26.         objConnection.Mode = 3 \'adModeReadWrite
 27.         if objConnection.state = 0 then
 28.                 objConnection.Open strConnectString
 29.         end if
 30. end if
 31.  
 32. sub makeWarmofKoud()
 33.         if not isObject(\"objRS\") then
 34.                 set objRS=Server.CreateObject(\"ADODB.RecordSet\")
 35.         end if
 36.         if objRS.state <> 0 then
 37.                 objRS.close
 38.         end if
 39.         strSQL = \"SELECT DISTINCT WarmofKoud  FROM kookbtabel1 ORDER BY WarmofKoud\"
 40.         objRS.open strSQL,objConnection,3,3
 41.         Response.Write(\"<option></option>\" & VBCRLF )
 42.         do while not objRS.EOF
 43.                 if objRS(\"WarmofKoud\") = strWarmofKoud then
 44.                         strSelected = \" Selected \"
 45.                 else
 46.                         strSelected = \"\"
 47.                 end if
 48.                 Response.Write(\"<option\" & strSelected & \">\" & objRS(\"WarmofKoud\") & \"</option>\" & VBCRLF )
 49.                 objRS.MoveNext
 50.         loop
 51.         objRS.Close
 52.         set objRS=Nothing
 53. end sub
 54.  
 55. sub makeGroep()
 56.         if strWarmofKoud <> \"\" then
 57.                 if not isObject(\"objRS\") then
 58.                         set objRS=Server.CreateObject(\"ADODB.RecordSet\")
 59.                 end if
 60.                 if objRS.state <> 0 then
 61.                         objRS.close
 62.                 end if
 63.                 strSQL = \"SELECT DISTINCT Groep FROM kookbtabel1 WHERE WarmofKoud = \'\" & strWarmofKoud & \"\' ORDER BY Groep\"
 64.                 objRS.Open strSQL,objConnection,3,3
 65.                 if objRS.eof then
 66.                         Response.Write(\"<option>Geen Groepen Gevonden</option>\")
 67.                 else
 68.                         Response.Write(\"<option>Selecteer Groep</option>\" & VBCRLF )
 69.                         do while not objRS.EOF
 70.                                 if objRS(\"Groep\") = strGroep then
 71.                                         strSelected = \" Selected \"
 72.                                 else
 73.                                         strSelected = \"\"
 74.                                 end if
 75.                                 Response.Write(\"<option\" & strSelected & \">\" & objRS(\"Groep\") & \"</option>\" & VBCRLF )
 76.                                 objRS.MoveNext
 77.                         loop
 78.                 end if
 79.                 objRS.Close
 80.                 set objRS=Nothing
 81.         else
 82.                 Response.Write(\"<option>Selecteer Warm of Koud eerst</option>\")
 83.         end if
 84. end sub
 85.  
 86. sub makeTitel()
 87.         if strGroep <> \"Selecteer Warm of Koud eerst\" AND  strGroep <> \"Selecteer Groep\" AND strGroep <>\"\" then
 88.                 if not isObject(\"objRS\") then
 89.                         set objRS=Server.CreateObject(\"ADODB.RecordSet\")
 90.                 end if
 91.                 if objRS.state <> 0 then
 92.                         objRS.close
 93.                 end if
 94.                 strSQL = \"SELECT DISTINCT Titel FROM kookbtabel1 WHERE Groep = \'\" & strGroep & \"\' ORDER BY Titel\"
 95.                 objRS.Open strSQL,objConnection,3,3
 96.                 if objRS.eof then
 97.                         Response.Write(\"<option>Geen titels gevonden</option>\")
 98.                 else
 99.                         Response.Write(\"<option>Selecteer Titel</option>\" & VBCRLF )
 100.                         do while not objRS.EOF
 101.                                 if objRS(\"Titel\") = strTitel then
 102.                                         strSelected = \" Selected \"
 103.                                 else
 104.                                         strSelected = \"\"
 105.                                 end if
 106.                                 Response.Write(\"<option\" & strSelected & \">\" & objRS(\"Titel\") & \"</option>\" & VBCRLF )
 107.                                 objRS.MoveNext
 108.                         loop
 109.                 end if
 110.                 objRS.Close
 111.                 set objRS=Nothing
 112.         else
 113.                 Response.Write(\"<option>Selecteer eerst een groep</option>\")
 114.         end if
 115. end sub
 116.  
 117. %>
 118.  
 119. <SCRIPT LANGUAGE=javascript>
 120. <!--
 121.  
 122. function submitWarmofKoud(){
 123.         var objForm = document.forms[0];
 124.         objForm.elements[\'Groep\'].selectedIndex=0;
 125.         objForm.elements[\'Titel\'].selectedIndex = 0;
 126.         objForm.submit();
 127. }
 128. function submitGroep(){
 129.         var objForm = document.forms[0];
 130.         objForm.elements[\'Titel\'].selectedIndex = 0;
 131.         objForm.submit();
 132. }
 133.  
 134.  
 135. function submitForm(){
 136.         var objForm=document.forms[0];
 137.         objForm.action = \"http://bamo.dyndns.org/lgr/result1kookboek.asp\"
 138.         return true;
 139. }
 140. //-->
 141. </SCRIPT>
 142.  
 143. </HEAD>
 144. <BODY>
 145. <p align=\"center\"><i><b><font size=\"5\">Ons Kookboek</font></b></i></p>
 146. <FORM action=\"\" method=POST id=form1 name=form1 onSubmit=\"return submitForm()\">
 147. <table border=\"0\" width=\"100%\" id=\"table1\">
 148.         <tr>
 149.                 <td width=\"350\"><font face=\"Comic Sans MS\">Zoekt u een warm of koud gerecht?</font></td>
 150.                 <td> <SELECT  name=\"WarmofKoud\" onChange=\"submitWarmofKoud()\">
 151.         <%call  makeWarmofKoud%>
 152. </SELECT></td>
 153.         </tr>
 154.         <tr>
 155.                 <td><font face=\"Comic Sans MS\">Selecteer de groep waaronder het gerecht valt:</font></td>
 156.                 <td> <SELECT  name=\"Groep\" onChange=\"submitGroep()\">
 157.         <%call makeGroep%>
 158. </SELECT></td>
 159.         </tr>
 160.         <tr>
 161.                 <td><font face=\"Comic Sans MS\">Selecteer een van de gerechten:</font></td>
 162.                 <td> <SELECT  name=\"Titel\">
 163.         <%call makeTitel%>
 164. </SELECT></td>
 165.         </tr>
 166. </table>
 167. <p> </p>
 168. <p><INPUT type=\"submit\" value=\"Opvragen\" id=submit1 name=submit1></p>
 169. </FORM>
 170. </BODY>
 171. <%
 172. objConnection.Close
 173. set objConnection = Nothing
 174. %>
 175.  
 176. </HTML>
 177.  

link is http://bamo.dyndns.org/lgr/kookboek.asp

Opmerking van de crew

Even uw code tussen [ asp ] tags gezet. :)
Deze tekst werd het laatst bewerkt door rObkE op woensdag 12 januari 2005 om 20:20:47.
^ Reactie #1 geschreven door Martijn op woensdag 12 januari 2005 om 19:56:35.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Je krijgt een ID neem ik aan voor elk gerecht dat je selecteert (via de option in je select)?

Aan de hand van dit ID kan je de juiste rij ophalen uit de database. Dan volg ik even niet meer: staat er dan in je tabel een vermelding of het een pdf dan wel een doc is en heb je dan een aparte tabel met de links?
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #2 geschreven door bamo op donderdag 13 januari 2005 om 13:36:30.
bamo heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 4
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
ja klopt heb dus een database met volgende tabellen
ID -----> autonumber
warmofkoud ------> text
groep ------> text
titel ------> text
recept ------> hyperlink

het probleem is eigenlijk, hoe kan in bij het klikken op de opvragen toets het desbetreffende document openen adv een hyperlink
^ Reactie #3 geschreven door Martijn op donderdag 13 januari 2005 om 14:54:28.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Hmm, weet niet meteen meer hoe je iets kunt streamen vanuit ASP en of dit uberhaubt zelfs gaat.

Je kan altijd werken met een meta refresh + een link: "als de download niet binnen de 5 seconden start, klik hier". Is een oplossing die je veel tegenkomt en zo is je probleem ook van de baan :).
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #4 geschreven door bamo op dinsdag 25 januari 2005 om 14:59:51.
bamo heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 4
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Hallo, zit al verder maar nog nie ver genoeg
kan iemand mij zeggen wat ik verkeerd doe?
wil de pagina die onder opvragen automatisch openen als ik op opvragen klik
mijn code nogmaals
link http://bamo.dyndns.org/lgr/kookboek.asp

<%@ Language = VBScript %>
<%Option Explicit%>
<%Response.Buffer = True%>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<TITLE></TITLE>
<%
dim strDataPath, strConnectString, objConnection, strWarmofKoud, strGroep, strTitel, strRecept, objRS, strSelected, strSQL

strWarmofKoud = Request.Form("WarmofKoud")
strGroep = Request.Form("Groep")
strTitel = Request.Form("Titel")
strRecept = Request.Form("Recept")

'set connection strings for entire application
strDataPath = server.MapPath("kookboek.mdb")
strConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"_
+ " Data Source= " & strDataPath & ";"_
+ " Mode=Share Deny None;User Id=admin;PASSWORD=;"

if not IsObject("ojbConnection") then
set objConnection=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.ConnectionTimeout = 15
objConnection.CommandTimeout = 10
objConnection.Mode = 3 'adModeReadWrite
if objConnection.state = 0 then
objConnection.Open strConnectString
end if
end if

sub makeWarmofKoud()
if not isObject("objRS") then
set objRS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
end if
if objRS.state <> 0 then
objRS.close
end if
strSQL = "SELECT DISTINCT WarmofKoud FROM kookbtabel1 ORDER BY WarmofKoud"
objRS.open strSQL,objConnection,3,3
Response.Write("<option></option>" & VBCRLF )
do while not objRS.EOF
if objRS("WarmofKoud") = strWarmofKoud then
strSelected = " Selected "
else
strSelected = ""
end if
Response.Write("<option" & strSelected & ">" & objRS("WarmofKoud") & "</option>" & VBCRLF )
objRS.MoveNext
loop
objRS.Close
set objRS=Nothing
end sub

sub makeGroep()
if strWarmofKoud <> "" then
if not isObject("objRS") then
set objRS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
end if
if objRS.state <> 0 then
objRS.close
end if
strSQL = "SELECT DISTINCT Groep FROM kookbtabel1 WHERE WarmofKoud = '" & strWarmofKoud & "' ORDER BY Groep"
objRS.Open strSQL,objConnection,3,3
if objRS.eof then
Response.Write("<option>Geen Groepen Gevonden</option>")
else
Response.Write("<option>Selecteer Groep</option>" & VBCRLF )
do while not objRS.EOF
if objRS("Groep") = strGroep then
strSelected = " Selected "
else
strSelected = ""
end if
Response.Write("<option" & strSelected & ">" & objRS("Groep") & "</option>" & VBCRLF )
objRS.MoveNext
loop
end if
objRS.Close
set objRS=Nothing
else
Response.Write("<option>Selecteer Warm of Koud eerst</option>")
end if
end sub

sub makeTitel()
if strGroep <> "Selecteer Warm of Koud eerst" AND strGroep <> "Selecteer Groep" AND strGroep <>"" then
if not isObject("objRS") then
set objRS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
end if
if objRS.state <> 0 then
objRS.close
end if
strSQL = "SELECT DISTINCT Titel FROM kookbtabel1 WHERE Groep = '" & strGroep & "' ORDER BY Titel"
objRS.Open strSQL,objConnection,3,3
if objRS.eof then
Response.Write("<option>Geen titels gevonden</option>")
else
Response.Write("<option>Selecteer Titel</option>" & VBCRLF )
do while not objRS.EOF
if objRS("Titel") = strTitel then
strSelected = " Selected "
else
strSelected = ""
end if
Response.Write("<option" & strSelected & ">" & objRS("Titel") & "</option>" & VBCRLF )
objRS.MoveNext
loop
end if
objRS.Close
set objRS=Nothing
else
Response.Write("<option>Selecteer eerst een groep</option>")
end if
end sub

sub makeRecept()
if strTitel <> "Selecteer groep eerst" AND strTitel <> "Selecteer Titel" AND strTitel <>"" then
if not isObject("objRS") then
set objRS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
end if
if objRS.state <> 0 then
objRS.close
end if
strSQL = "SELECT DISTINCT Recept FROM kookbtabel1 WHERE Titel = '" & strTitel & "' ORDER BY Recept"
objRS.Open strSQL,objConnection,3,3
if objRS.eof then
Response.Write("<option>Geen Recept gevonden</option>")
else
Response.Write("<option>Selecteer Recept</option>" & VBCRLF )
do while not objRS.EOF
if objRS("Recept") = strRecept then
strSelected = " Selected "
else
strSelected = ""
end if
Response.Write("<option" & strSelected & ">" & objRS("Recept") & "</option>" & VBCRLF )
objRS.MoveNext
loop
end if
objRS.Close
set objRS=Nothing
else
Response.Write("<option>Selecteer eerst een groep</option>")
end if
end sub


%>

<SCRIPT LANGUAGE=javascript>
<!--

function submitWarmofKoud(){
var objForm = document.forms[0];
objForm.elements['Groep'].selectedIndex=0;
objForm.elements['Titel'].selectedIndex = 0;
objForm.submit();
}
function submitGroep(){
var objForm = document.forms[0];
objForm.elements['Titel'].selectedIndex = 0;
objForm.submit();
}


function submitForm(){
var objForm=document.forms[0];
objForm.Action['Recept'].selectedIndex = 0;
objForm.submit();
return true;
}
//-->
</SCRIPT>

</HEAD>
<BODY>
<p align="center"><i><b><font size="5">Ons Kookboek</font></b></i></p>
<FORM action="" method=POST id=form1 name=form1 onSubmit="return submitForm()">
<table border="0" width="100%" id="table1">
<tr>
<td width="350"><font face="Comic Sans MS">Zoekt u een warm of koud gerecht?</font></td>
<td> <SELECT name="WarmofKoud" onChange="submitWarmofKoud()">
<%call makeWarmofKoud%>
</SELECT></td>
</tr>
<tr>
<td><font face="Comic Sans MS">Selecteer de groep waaronder het gerecht valt:</font></td>
<td> <SELECT name="Groep" onChange="submitGroep()">
<%call makeGroep%>
</SELECT></td>
</tr>
<tr>
<td><font face="Comic Sans MS">Selecteer een van de gerechten:</font></td>
<td> <SELECT name="Titel">
<%call makeTitel%>
</SELECT></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><INPUT type="submit" value="Opvragen" id=submit1 name=submit1></p>
<%call makeRecept%>
</FORM>
</BODY>
<%
objConnection.Close
set objConnection = Nothing
%>

</HTML>
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten