Multidesk.be » Forums » Programmeren algemeen » RegDelete gebruiken in VBScript (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp werd gesloten.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door een gast op vrijdag 22 oktober 2010 om 03:41:44.
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Hallo,

Ik heb een VBScript gemaakt om bepaalde sleutels en waarden uit het register te verwijderen.
Dit lukt perfect.
Er is één waarde echter die ik blijkbaar niet kan verwijderen met de methode die ik voor de andere waarden toepas.

Als ik een .reg bestand maak met de volgende inhoud :

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@=-

en dat uitvoer, dan verdwijnt de waarde (tekst) wel uit het Register.
Het betreft een waarde die in het rechter deelvenster van het Register staat, en zich bovenaan de lijst van waarden bevind.
De naam is : (Standaard)
Het type is : REG_SZ
En onder Gegevens staat er een bepaalde tekst zoals bijvoorbeeld : Mijn Werkstuk

Het is die tekst die ik met een RegDelete in VBScript wil verwijderen.
En zoals ik al zei lukt dit met het .reg bestand wel,
maar in mijn geval is het nodig dat ik het via een VBScript kan uitvoeren.

VBScript voorbeeld :

Option Explicit
On Error Resume Next
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegDelete "HKCR\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\???"

Set WshShell = Nothing

Wat zou er moeten komen op de plaats van de vraagtekens, of eventueel achter de sleutel ?
^ Reactie #1 geschreven door een gast op vrijdag 22 oktober 2010 om 15:46:42.
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Hallo,

'K heb ondertussen de oplossing al gevonden,
in plaats van een RegDelete te gebruiken kan het ook zo :

WshShell.RegWrite "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\", "", "REG_SZ"

Deze kan dus als Opgelost gemarkeerd worden.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten