Multidesk.be » Forums » ASP » Microsoft VBScript runtime error '800a01a8' (gesloten)

Helpinformatie
Dit onderwerp bevindt zich in het archief.
Het is bijgevolg niet mogelijk er nog op te reageren.
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten
0 gasten lezen dit onderwerp.
^ Onderwerp geschreven door een gast op woensdag 15 september 2004 om 21:49:18.
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Microsoft VBScript runtime error \'800a01a8\'

Object required: \'\'


Is wat ik krijg, alleen ik krijg het niet meer weg
nu weet ik dat er een username <>=\"\" als object word aangeroepen, maar later in het script gebruik ik dat object, en evengoed krijg ik deze foutmelding.. ik word er een beetje moe van...
^ Reactie #1 geschreven door djoey op woensdag 15 september 2004 om 22:03:19.
djoey's avatar
Multiviteit: 63
Biertje?
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Even voor de duidelijkheid, dit ben ik dus, moest nog even registreren.
"Realiteit is een ilussie die vrijkomt bij een gebrek aan alcohol"
^ Reactie #2 geschreven door Dendeze op woensdag 15 september 2004 om 22:06:38.
Dendeze's avatar
Multiviteit: 1695
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
kan je mss de code een keer posten
^ Reactie #3 geschreven door djoey op woensdag 15 september 2004 om 22:31:16.
djoey's avatar
Multiviteit: 63
Biertje?
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
CODE
 1.  
 2.  
 3. <%
 4. Dim id,sql,rsboard,topicid,rsUser,rslink,ad,rsMessages,newcount,rank,stage1,rsmain,count,maincount,username,rsreply,rscurrent,total,high
 5.  
 6. username=request.cookies("username")
 7. id=request.querystring("id")
 8. %>
 9. <!--#include file="conn.asp"-->
 10. <%
 11. sql = "SELECT * FROM main_news where id Like '" & id & "%'"
 12. Set rsmain = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 13. rsmain.Open sql, conn, 3, 3
 14.  
 15. sql = "SELECT * FROM users"
 16. Set rscurrent = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 17. rscurrent.Open sql, conn, 3, 3
 18.  
 19.  
 20. sql = "SELECT * FROM link"
 21. Set rslink = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 22. rslink.Open sql, conn, 3, 3
 23.  
 24. %>
 25. <%
 26. if username <> "" then
 27.  
 28.   sql = "SELECT * FROM Users WHERE username = '" & username & "'"
 29.   Set rsUser = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 30.   rsUser.Open sql, conn, 3, 3
 31.   rsuser("lol")=Now()
 32.   rsuser.update
 33.  
 34.  
 35. maincount = 0
 36. if not rsmain.EOF then
 37.         rsmain.Movefirst
 38.         do until rsmain.EOF
 39.                 if rsmain("approve") = 0 then
 40.                         maincount = maincount + 1
 41.                 end if
 42.                 rsmain.Movenext
 43.         loop
 44.         rsmain.Movefirst
 45.   end if
 46.  
 47.   sql = "SELECT messageread FROM messages WHERE sendto = '" & username & "'"
 48.   Set rsMessages = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 49.   rsMessages.Open sql, conn, 3, 3
 50.  
 51.   newcount = 0
 52.   if not rsMessages.EOF then
 53.         rsMessages.Movefirst
 54.         do until rsMessages.EOF
 55.                 if rsMessages("messageread") = False then
 56.                         newcount = newcount + 1
 57.                 end if
 58.                 rsMessages.Movenext
 59.         loop
 60.         rsMessages.Movefirst
 61.   end if
 62.  
 63.  if rsuser("status") =10 then
 64.          Response.Cookies("aspedgeadmin") = "True"
 65.  end if
 66.  
 67. sql = "SELECT * FROM artreply where artid Like '" & id & "%'"
 68. Set rsreply = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 69. rsreply.Open sql, conn, 3, 3
 70.  
 71.  
 72. end if
 73. %>
 74. <% if username<>"" then
 75. stage1 = rsuser("status")
 76. Select Case stage1
 77. Case 0
 78. rank="Standard User"
 79. Case 1
 80. rank="Favorite User"
 81. Case 2
 82. rank="Contributor"
 83. Case 3
 84. rank="Board Moderator"
 85. Case 4
 86. rank="SMS Moderator"
 87. Case 5
 88. rank="SMS Editor"
 89. Case 6
 90. rank="Main News Moderator"
 91. Case 7
 92. rank="Main News Editor"
 93. Case 8
 94. rank="Site Manager"
 95. Case 9
 96. rank="Co-Admin"
 97. Case 10
 98. rank="Site Administrator"
 99. End select
 100. End if
 101. %>
 102.  
 103.  
 104. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
 105.   <head>
 106.     <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
 107.     <meta name="author" content="djoey" />
 108.     <meta name="generator" content="Notepad" />
 109.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="djoey.css" title="Djoey stylesheet" />
 110.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="color-scheme.css" title="Djoey stylesheet" />
 111.  
 112.     <title>Djoey.Net</title>
 113.  
 114.  
 115.     <script language="JavaScript" src="messageformat.js"></script>
 116.     <script language="JavaScript">
 117.     <!-- hide on
 118.  
 119.     function popup(popupfile,winwidth,winheight,scrollbars)
 120.     {
 121.     open(popupfile,"PopupWindow","resizable=no,height=" + winheight + ",width=" + winwidth + ",scrollbars=" + scrollbars);
 122.     }
 123.  
 124.     // hide off -->
 125.     </script>
 126.  
 127.   </head>
 128.  
 129.   <body>
 130.  
 131.     <div id="top"></div>
 132.  
 133. <!-- ###### Header ###### -->
 134.  
 135.     <div id="header">
 136.       <a href="./default.asp" class="headerTitle" title="Homepage">Djoey.Net <span>LiveSets</span></a>
 137.       <div class="headerLinks">
 138.       <% if username="" then%>
 139.         <FORM action=signin.asp method=post>
 140.         <INPUT class="small" maxLength=32 name=username size=8 value=username> : username&nbsp;
 141.         <INPUT class="small" maxLength=32 name=password size=8 type=password> : password
 142.         <INPUT class="btn" type=submit value="Login">
 143.         </FORM>
 144.       <%else%>
 145.       User : <b><%=username%></b> | Level : <b><%=rank%></b>
 146.        <% end if %>
 147.        <% if username="" then %><a href="signupform.asp">REGISTER</a><% end if %><% if username<>"" then%><a href="profile.asp">Edit Profile</a> | <a href="signout.asp">Signout</a><%end if%>
 148.       </div>
 149.     </div>
 150.  
 151.     <div class="menuBar">
 152.       <a href="./livesets.asp">Livesets</a>|
 153.       <a href="photo.asp">PartyPics</a>|
 154.       <a href="http://forum.djoey.net" target="_Blank">Forum</a>|
 155.       <a href="./login.asp">Members</a>|
 156.       <a href="http://www.djoey.net/">Search</a>|
 157.       <a href="./contact.asp">Contact Us</a>
 158.     </div>
 159.  
 160. <!-- ###### Left Sidebar ###### -->
 161.  
 162.     <div class="leftSideBar">
 163.       <div class="sideBarTitle">Features</div>
 164.       <a href="post_main.asp">Livesets</a>
 165.       <a href="board.asp">Forum</a>
 166.       <a href="photo.asp">Partypics</a>
 167.  
 168.  
 169.       <div class="sideBarTitle">Personal</div>
 170.       <div class="article-footer">
 171.       <a href="userview.asp">View Users</a>
 172.         <% if username <>"" then%>
 173.           <a href="inbox.asp">Inbox <font size=1>(<%=newcount%> new)</font></a>
 174.         <% if rsuser("status")>7 then %>
 175.           <a href="newsview.asp">News <font size=1>(<%=maincount%> items for approval)</font></a>
 176.         <% end if%>
 177.         <% if rsuser("status")> 7 then %>
 178.           <a href="linkapprove.asp">Link Approve</a>
 179.         <% end if %>
 180.         <% if rsuser("status")=10 then %>
 181.           <a href="aspedge_admin.asp">Admin</a>
 182.         <% end if %>
 183.         <% End if %>
 184.       </div>
 185.      
 186.       <div class="sideBarTitle">Active Users</div>
 187.         <div class="article-footer">
 188.         Active for last 5 minutes<br />
 189.            <table>
 190.           <%if rscurrent.EOF then%>
 191.            <%else
 192.            do until rscurrent.EOF
 193.            total=total+1%>
 194.           <% if Now()-rscurrent("lol") < .0032 then %>
 195.            
 196.            <tr><td><div class="article-footer">
 197.            <a href="user.asp?user=<%=rscurrent("username")%>"><%=rscurrent("username")%></a></div></td>
 198.            <td><div class="article-footer"><a href="messagecompose.asp?senduser=<%=rscurrent("username")%>">Message</a></div></td></tr>
 199.           <tr><td>
 200.           <% end if %>
 201.           <%rscurrent.Movenext
 202.           loop
 203.           end if
 204.           rscurrent.movefirst%>
 205.           </table>
 206.         </div>
 207.         <div class="article-footer">
 208.        
 209.           Total registered users: <%=total%>
 210.         </div>
 211.            
 212.     </div>
 213.  
 214. <!-- ###### Right Sidebar ###### -->
 215.  
 216. <div class="rightSideBar">
 217. <div class="sideBarTitle">Tag</div>
 218.         <iframe src="http://www.djoey.net/vtag.asp" height="150" width="100%" frameborder="0" name="vtag"></iframe><br>
 219.  
 220.       <div align="center">
 221.         <FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.djoey.net/vtag.asp" target="vtag">
 222.         <INPUT TYPE="Text" NAME="handle" value="Your Name"><br>
 223.         <INPUT TYPE="Text" NAME="url" value="http://www.yoursite.com"><br>
 224.         <INPUT TYPE="Text" NAME="msg" value="Your Message"><br>
 225.         <INPUT TYPE="Submit" VALUE="Tag"><br>
 226.         </form>
 227.       </div>
 228.  
 229.       <div class="sideBarTitle">Search</div>
 230.         <div class="sideBarText">
 231.           Type the keywords:<br />
 232.           <form name="search" action="search.asp" method="post">
 233.           <input class="small" type="text" name="search" size="18"><br />
 234.           <input type="submit" value="search">
 235.           </form>
 236.         </div>
 237.  
 238. </div>
 239.  
 240. <!-- ###### Body Text ###### -->   
 241.    
 242. <div id="bodyText">
 243.      
 244.      
 245. <%if rsmain("approve")>0 then%>
 246.   <h1 id="<%=rsmain("title")%>" style="border-top: none; padding-top: 0;"><%=rsmain("title")%></h1>
 247.     <p>       
 248.         <%=rsmain("message")%>
 249.     </p>
 250.     <div class="article-footer">
 251.     Posted by&nbsp;:&nbsp;<a href="user.asp?user=<%=rsmain("author")%>"><%=rsmain("author")%></a>&nbsp;
 252.     </div>
 253. <% end if %>
 254.  
 255. <% if username <>"" then%>
 256.  
 257. <p>
 258. <b>Comments :</b>
 259. </p>
 260.  
 261. <table>
 262.         <%if rsreply.EOF then%>
 263. <%else
 264.       do until rsreply.EOF%>
 265.         <tr><td><font size="2"><b><a href="user.asp?user=<%=rsreply("author")%>"><%=rsreply("author")%></a>&nbsp;writes&nbsp;:&nbsp;</b><%=rsreply("reply")%></font></td>
 266.         </tr>
 267.         <%if rsuser("status")>2 then%>
 268.         <tr><td><div class="article-footer"><a href="artreplydelete.asp?id=<%=rsreply("id")%>&artid=<%=rsreply("artid")%>">erase</a></div></td></tr><%end if %>
 269.                 <%rsreply.Movenext
 270. loop
 271. end if%>
 272. </table>
 273.  
 274.  
 275.  
 276.   <p>
 277.     <form method="POST" action="artreplyprocess.asp?id=<%=id%>" name="topicform">
 278.       <img src="images/formatbuttons_left.gif" width="8" height="26" border="0"><a href="javascript:formatText(topicform.message, '[b]', '[/b]');"><img src="images/formatbuttons_b.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Bold" name="boldbutton" onMouseOver="changeImage('boldbutton',format_b_over)" onMouseOut="changeImage('boldbutton',format_b)" onMouseDown="changeImage('boldbutton',format_b_press)" onMouseUp="changeImage('boldbutton',format_b_over)"></a><a href="javascript:formatText(topicform.message, '[i]', '[/i]');"><img src="images/formatbuttons_i.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Italic" name="italicbutton" onMouseOver="changeImage('italicbutton',format_i_over)" onMouseOut="changeImage('italicbutton',format_i)" onMouseDown="changeImage('italicbutton',format_i_press)" onMouseUp="changeImage('italicbutton',format_i_over)"></a><a href="javascript:formatText(topicform.message, '[u]', '[/u]');"><img src="images/formatbuttons_u.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Underline" name="underlinebutton" onMouseOver="changeImage('underlinebutton',format_u_over)" onMouseOut="changeImage('underlinebutton',format_u)" onMouseDown="changeImage('underlinebutton',format_u_press)" onMouseUp="changeImage('underlinebutton',format_u_over)"></a><img src="images/formatbuttons_separator.gif" width="6" height="26" border="0"><a href="javascript:formatText(topicform.message, '[quote]', '[/quote]');"><img src="images/formatbuttons_quote.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Insert Quote" name="quotebutton" onMouseOver="changeImage('quotebutton',format_quote_over)" onMouseOut="changeImage('quotebutton',format_quote)" onMouseDown="changeImage('quotebutton',format_quote_press)" onMouseUp="changeImage('quotebutton',format_quote_over)"></a><a href="javascript:formatText(topicform.message, '[img]', '[/img]');"><img src="images/formatbuttons_img.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Insert Image" name="imgbutton" onMouseOver="changeImage('imgbutton',format_img_over)" onMouseOut="changeImage('imgbutton',format_img)" onMouseDown="changeImage('imgbutton',format_img_press)" onMouseUp="changeImage('imgbutton',format_img_over)"></a><img src="images/formatbuttons_middle.gif" width="128" height="26" border="0"><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, ':)');"><img src="images/formatbuttons_happy.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Happy :)" name="happybutton" onMouseOver="changeImage('happybutton',format_happy_over)" onMouseOut="changeImage('happybutton',format_happy)" onMouseDown="changeImage('happybutton',format_happy_press)" onMouseUp="changeImage('happybutton',format_happy_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, ':(');"><img src="images/formatbuttons_sad.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Sad :(" name="sadbutton" onMouseOver="changeImage('sadbutton',format_sad_over)" onMouseOut="changeImage('sadbutton',format_sad)" onMouseDown="changeImage('sadbutton',format_sad_press)" onMouseUp="changeImage('sadbutton',format_sad_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, ':D');"><img src="images/formatbuttons_laugh.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Laugh :D" name="laughbutton" onMouseOver="changeImage('laughbutton',format_laugh_over)" onMouseOut="changeImage('laughbutton',format_laugh)" onMouseDown="changeImage('laughbutton',format_laugh_press)" onMouseUp="changeImage('laughbutton',format_laugh_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, ';)');"><img src="images/formatbuttons_wink.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Wink ;)" name="winkbutton" onMouseOver="changeImage('winkbutton',format_wink_over)" onMouseOut="changeImage('winkbutton',format_wink)" onMouseDown="changeImage('winkbutton',format_wink_press)" onMouseUp="changeImage('winkbutton',format_wink_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, ':p');"><img src="images/formatbuttons_razz.gif" width="23" height="26" border="0" alt="razz :p" name="razzbutton" onMouseOver="changeImage('razzbutton',format_razz_over)" onMouseOut="changeImage('razzbutton',format_razz)" onMouseDown="changeImage('razzbutton',format_razz_press)" onMouseUp="changeImage('razzbutton',format_razz_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, '>:(');"><img src="images/formatbuttons_angry.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Angry >:(" name="angrybutton" onMouseOver="changeImage('angrybutton',format_angry_over)" onMouseOut="changeImage('angrybutton',format_angry)" onMouseDown="changeImage('angrybutton',format_angry_press)" onMouseUp="changeImage('angrybutton',format_angry_over)"></a><a href="javascript:smileyInsert(topicform.message, '8O');"><img src="images/formatbuttons_shocked.gif" width="23" height="26" border="0" alt="Shocked 8O" name="shockedbutton" onMouseOver="changeImage('shockedbutton',format_shocked_over)" onMouseOut="changeImage('shockedbutton',format_shocked)" onMouseDown="changeImage('shockedbutton',format_shocked_press)" onMouseUp="changeImage('shockedbutton',format_shocked_over)"></a><img src="images/formatbuttons_right.gif" width="2" height="26" border="0"><br />
 279.       <textarea name="message" cols=50 rows=8 onClick="getActiveText(this);" onMouseUp="getActiveText(this);" onKeyUp="getActiveText(this);"></textarea><br />
 280.       <input type="submit" value="Submit" name="B1"><input type="reset" value="Reset" name="B2">
 281.     </form>
 282.   </p>
 283.  
 284.  
 285. <%end if%>
 286.  
 287. <p align="center"><a href="default.asp">Back to
 288. Home</a>
 289.  
 290. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 291. </p>
 292. </div>
 293. </div>
 294.  
 295. <!-- ###### Footer ###### -->
 296.  
 297.     <div id="footer">
 298.       <div>
 299.         Copyright &copy; 2004, Djoey.Net |
 300.         Modified on <!--#include virtual="modified.asp"--> by
 301.           <a href="user.asp?user=djoey">djoey</a>
 302.       </div>
 303.     </div>
 304.   </body>
 305. </html>
 306.  
 307. <%
 308. rsmessages.close
 309. set rsmessages = nothing
 310. conn.close
 311. set conn = nothing
 312. %>
 313.  
 314.  Het gaat dus om het <% if username <>"" then%> gedeelte waar die op fout loopt.
"Realiteit is een ilussie die vrijkomt bij een gebrek aan alcohol"
^ Reactie #4 geschreven door Martijn op donderdag 16 september 2004 om 09:51:31.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid

Dixit

djoey (op 15/09/2004 22:31:16) zei:

Het gaat dus om het <% if username <>"" then%> gedeelte waar die op fout loopt.


Dat moet toch niet

CODE
 1. <% If rsmain("username") <> "" Then%>


zijn?

(waarbij er achter username" nog een haakje ) moet, maar wat hier niet wil verschijnen:p)
Deze tekst werd het laatst bewerkt door Martijn op donderdag 16 september 2004 om 09:53:13.
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #5 geschreven door djoey op donderdag 16 september 2004 om 10:39:36.
djoey's avatar
Multiviteit: 63
Biertje?
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Ik ga dat vanavond even uitproberen, er zit wel iets logisch in :) ik ben nu op mijn werk.. de bedoeling van het script is dat als je ingelogt bent dat je kan commenten, en als je niet ingelogt bent niet.

Bedankt alvast Martijn.
"Realiteit is een ilussie die vrijkomt bij een gebrek aan alcohol"
^ Reactie #6 geschreven door een gast op donderdag 16 september 2004 om 18:44:48.
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Dit was het helaas niet, iemand anders nog ideen ?
^ Reactie #7 geschreven door djoey op maandag 20 september 2004 om 23:07:14.
djoey's avatar
Multiviteit: 63
Biertje?
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Heb je de bestanden opgestuurt martijn :)
"Realiteit is een ilussie die vrijkomt bij een gebrek aan alcohol"
^ Reactie #8 geschreven door Bridge_Burner op dinsdag 21 september 2004 om 10:53:21.
Bridge_Burner heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 404
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
<% if username <>"" then%>

moet

<% If Not username = "" Then%>
zijn :)

of
<% If Len(username) = 0 Then %>
^ Reactie #9 geschreven door Martijn op woensdag 22 september 2004 om 12:43:49.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Could be wrong, maar is dat niet gewoon drie maal hetzelfde? Heb zo goed als altijd gewerkt met <> vroeger en zeker in vba.

Randinformatie

Zal de bestanden meteen eens online zetten hier, dan kan iedereen er eens naar kijken, is duidelijker misschien.
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #10 geschreven door Bridge_Burner op woensdag 22 september 2004 om 13:55:31.
Bridge_Burner heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 404
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
echt ? ah cool :)
^ Reactie #11 geschreven door Dominikske op woensdag 22 september 2004 om 17:55:07.
Dominikske's avatar
Multiviteit: 224
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
idd, dat is drie keer hetzelfde, maar wat ik al wel heb gemerkt is dat een aantal keer

Dixit

<% if username <>"" then%>
niet werkt en

Dixit

<% If Not username = "" Then%>
wel... Maw, je kan het toch eens proberen!
- - - Shadow - - -
^ Reactie #12 geschreven door djoey op woensdag 22 september 2004 om 22:19:41.
djoey's avatar
Multiviteit: 63
Biertje?
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Inmiddels geprobeerd, alleen beide werken niet.
Nog steeds als mensen niet ingelogd zijn op mijn website krijgen ze die foutmelding.
Maar als je wel ingelogt bent krijg je de foutmelding niet... ik snap er niets meer van.
"Realiteit is een ilussie die vrijkomt bij een gebrek aan alcohol"
^ Reactie #13 geschreven door Martijn op donderdag 23 september 2004 om 16:58:32.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
Iedereen die dat wenst, kan de bestanden eens bekijken op onderstaande locaties.

.
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #14 geschreven door een gast op dinsdag 13 september 2005 om 19:18:50.
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
can someone please tell me how to fix this in english please.
i can only read half of a message board the other half i get this error
i would be greatfull if someone could help me :)

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: 'rsMessages'

/Network/MessageBoard/MessageBoard_Messages_c.asp, line 64
^ Reactie #15 geschreven door Dendeze op dinsdag 13 september 2005 om 20:23:38.
Dendeze's avatar
Multiviteit: 1695
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid

Dixit

Gast (op 13/09/2005 19:18:50) zei:
can someone please tell me how to fix this in english please.
i can only read half of a message board the other half i get this error
i would be greatfull if someone could help me :)

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: 'rsMessages'

/Network/MessageBoard/MessageBoard_Messages_c.asp, line 64


U have an error on line 64 of the next page: MessageBoard_Messages_c.asp
^ Reactie #16 geschreven door Martijn op woensdag 14 september 2005 om 10:29:38.
Martijn heeft nog geen avatar toegevoegd
Multiviteit: 13785
Beheerder
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
It would be best to open a new topic and to paste your code there as well :).
Met vriendelijke groeten,
Martijn Wouters
^ Reactie #17 geschreven door thekid op maandag 28 november 2005 om 11:57:02.
thekid's avatar
Multiviteit: 5273
Moderator
 • Bewerken
 • Citeren
 • Reageren
 • Verwijderen
 • Waarschuw een crewlid
persoonlijk zou ik toch nog iets anders zeggen...

In eerste instantie, een cookie best aanspreken van de website, en niet zomaar als username :s

dus

cookie wegschrijven:

CODE
 1.  
 2. Response.Cookies("mijnweb")("username") = username
 3.  


om dan te controleren

CODE
 1.  
 2. if not isNull(Request.Cookies("mijnweb")("username")) and not isEmpty(Request.Cookies("mijnweb")("username")) then
 3.    ' username niet leeg, doe iets
 4. else
 5.   ' username wel leeg, doe niets :D
 6. end if
 7.  


vermoedelijk kwam die foutmelding omdat de cookie een Null teruggaf, en daar kan VB niet mee overweg bij een String vergelijking...

allé ja, 'k hoop dat je hier nog iets mee bent, hé ;)

"Human beings make life so interesting. Do you know, that in a universe so full of wonders, they have managed to invent boredom." - Death in Hogfather
 • Pagina
 • 1 van 1
 • RSS
 • Eerste ongelezen reactie
 • Plaats een reactie
 • Abonneer mij
 • Onderwerp sluiten