Services verwijderen en toevoegen in Microsoft Windows

Trefwoorden: Windows, services, services.msc, service beheer, sc, CreateService, DeleteService

1. Inleiding


Soms kan het handig zijn om bepaalde programma's automatisch te laten opstarten wanneer Windows geladen wordt. Dit is mogelijk door dat bepaalde programma in te stellen als service. Zo kan je bepalen of het mee moet geladen en eventueel zelf gestart worden wanneer Windows opstart. Hoe je dit kan doen, verneem je in dit artikel.

2. Een service toevoegen


Een service toevoegen kan heel eenvoudig via het commando SC create XXX binpath= YYY, waarbij je XXX vervangt door de naam van de aan te maken service en YYY door de plaats waar de toepassing zich bevindt (bijvoorbeeld c:\Windows).

Opmerking
Let er bij het ingeven van het commando op dat je een spatie toevoegt tussen het gelijkheidsteken na binpath en de naam van de service.

Je kan tevens aangeven dat de service eveneens gestart moet worden wanneer Windows wordt geladen door achteraan de schakeloptie start= boot toe te voegen. Let er opnieuw op dat je een spatie plaatst na het gelijkheidsteken.

Om het commando uit te voeren, druk je op Enter.

Wanneer alles goed gaat, krijg je de melding [SC] CreateService SUCCESS. Indien dit niet het geval is, krijg je eveneens een melding; namelijk [SC] CreateService FAILED, gevolgd door een foutcode en een foutbericht.

3. Een service verwijderen


3.1. Een service handmatig verwijderen uit het register

Een service kan je verbieden mee op te starten door de corresponderende sleutels in het register te verwijderen. Om dit te doen, start je de registereditor via Start -> Uitvoeren (of Run) -> regedit -> . Blader nu door de mapstructuur tot je aanbelandt bij de locatie Deze computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. Je ziet daar nu een hele hoop items; voor elke service bestaat er één. Door het item dat overeenstemt met de service te verwijderen, zorg je ervoor dat deze service niet meer aanwezig is bij het opstarten.

Hou er wel rekening mee dat je je computer moet herstarten alvorens de wijzigingen zichtbaar zijn bij Services onder Systeembeheer in het Configuratiescherm.
Let er eveneens op dat het mogelijk is dat sommige services niet zomaar via deze weg te verwijderen zijn. Het gaat dan meestal om spyware die de permissies (om de service te kunnen verwijderen) wijzigt. Het enige wat je moet doen als je deze toch wil verwijderen, is met de rechtermuisknop klikken op de naam van de service en vervolgens uit het menu dat te voorschijn komt de optie Machtigingen... selecteren. Selecteer nu de groep Administrators in het bovenste kader (Namen van groepen of gebruikers) en selecteer in het onderste kader (Machtigingen voor XXX) het vakje naast Volledig beheer in de kolom Toestaan.

Het is echter altijd beter om de methode in het volgend deel te gebruiken. Dit omdat je bij die methode de zekerheid hebt of een service effectief verwijderd is of niet. Bij de zonet besproken methode, is het mogelijk dat je enkel de verwijzingen wist, maar de service zelf nog opstart.

3.2. Een service handmatig verwijderen via het command prompt

Het is mogelijk om een service ook op een andere manier (dan die in het vorige deel beschreven werd) te verwijderen. Hoe dat net in zijn werk gaat, lees je hieronder. Het voordeel van deze manier, is dat je je computer niet hoeft te herstarten alvorens de service ook verwijderd is bij Services onder Systeembeheer in het Configuratiescherm.

De methode werkt in principe

Ga naar Start -> Uitvoeren (of Run) -> cmd -> om een command prompt te tonen.

Aan het command prompt geef je nu het commando sc delete XXX op, waarbij je XXX vervangt door de naam van de service. Bijvoorbeeld:

CODE
  1. sc delete messenger


Druk op Enter om het commando uit te voeren.

Wanneer alles goed gaat, krijg je normaal gezien de melding [SC] DeleteService SUCCESS. Indien er iets fout ging, krijg je eveneens een melding, namelijk SC] OpenService FAILED; welke gevolgd wordt door een foutcode en een foutbericht.

4. Slot


Het commando sc (Service Controller) laat je toe velerlei zaken uit te voeren met services; onder andere het toevoegen en verwijderen ervan, maar echter ook het starten en stoppen ervan. De werkwijze hiervoor is zeer gelijkaardig aan die van het toevoegen en verwijderen. Je start en stopt een service door respectievelijk sc start XXX en sc stop XXX in te geven aan het command prompt, waarbij je XXX opnieuw vervangt door de naam van de service.

Een heel andere functionaliteit van SC is het instellen van de zogenaamde Last know good configuratie. Deze configuratie gebruikt Windows wanneer Windows niet geladen kan worden via de normale weg, bijvoorbeeld na een installatie. Wat er precies gebeurt, is dat Windows bij elke succesvolle opstartpoging een kopie van de instellingen wegschrijft om (in geval van nood) bij een volgende opstartpoging die mislukt deze instellingen te kunnen gebruiken.

Om de volledige mogelijkheden van sc te bekijken, geef je aan het command prompt best gewoon de optie sc in, gevolgd door een druk op de toets Enter.Dit artikel werd geschreven door Martijn op dinsdag 12 juni 2007 om 10:54 en werd sindsdien 24078 keer gelezen.

  • Pagina
  • 1 van 1

Bericht geplaatst door SMG op dinsdag 12 juni 2007 om 11:52:42.
SMG's avatar
Multiviteit: 12000
Moderator
Wat ook wel zeer handig is, is het opstarten en afsluiten van services via de CMD.
Dit doe je via:
CODE
  1. net start "volledige naam service"

Als je bijvoorbeeld de service 'BitDefender Communicator' wenst te stoppen en terug te starten:
CODE
  1. net stop "BitDefender Communicator"
  2. net start "BitDefender Communicator"
Deze tekst werd het laatst bewerkt voor 1.33 % door SMG op vrijdag 8 februari 2008 om 14:04:49.
  • Pagina
  • 1 van 1